FME wedstrijd reglement

Ingaande per 27-07-2020

Inhoud

 1. Race format
  1.1 Penalties/incs
  1.2 Straffen
 2. Communicatie
 3. Deelnemen
 4. Afmelden
 5. Puntentelling
 6. Schrapresultaten
 7. Gedrag op de baan
  7.1 Algemeen
  7.2 Opzettelijk rammen
  7.3 Pre-race warm up/ formatie ronde
  7.4 Inhalen
  7.5 iRacing tekst chat en voice chat
 8. Discord
  8.1 Taalgebruik/gedrag
 9. Crewchief

1. Race format
De FME Race Series heeft als doel in gezellige sfeer de gezamenlijke hobby van het Sim Racen te beoefenen in competitieverband. Om alles in goede banen te leiden, en plezier te houden met wat wij doen hebben wij als organisatie een algemeen wedstrijd reglement opgesteld.

Alle races vinden plaats op de woensdag avond en hanteren wij het volgende format voor alle kampioenschappen die wij organiseren.

Setups : Fixed
Server open : 20:00
Dit is een open practice van 30 minuten.

Start kwalificatie : 20:30
Dit is een “lone qualifier” van 10 minuten waarin men maximaal 2 rondes krijgt om een snelle ronde neer te zetten.

Start race : 20:40
Dit is een sprintrace van 20 minuten.

Alvorens de race start volgt er een formatie ronde met een rollende start.
Bij schade kunnen alle deelnemers gebruik maken van 1 fast repair.

1.1 Penalties/incs
Tijdens de races maken wij gebruik van het iRacing penalty systeem ofwel incident points.
Bij 12 incs volgt er een stop and go penalty.
Bij 17 incs wordt de betreffende rijder gediskwalificeerd.

Indien een rijder in een race gediskwalificeerd wordt, dan is de betreffende rijder uitgesloten van kwalificatie voor de eerst volgende race en dient de rijder achteraan het veld te starten. Behaalt dezelfde rijder in de eerstvolgende race weer een DQ, dan is de betreffende rijder uitgesloten en zal geen toegang meer hebben tot verdere deelname van het desbetreffende kampioenschap.

1.2 Straffen
Naast het penalty systeem van iRacing kan de organisatie op eigen initiatief incidenten of gedrag beoordelen. Dit zullen incidenten zijn waarbij extreme situaties zijn opgetreden, meerdere personen betrokken zijn geweest, of het niet naleven van punt 6 in dit reglement.
Straffen die opgelegd kunnen worden zijn:
– Reprimande (deze worden geregistreerd) bij een 3e reprimande volgt een gridstraf.
– Gridstraf
– Diskwalificatie (deelnemer wordt uit de uitslag gehaald van de desbetreffende race)
– Uitsluiting voor één of meerdere races.

2. Communicatie
Via diverse kanalen houden wij onze leden, deelnemers en volgers op de hoogte, deze zijn.:
– Website: www.ferrymonsteresports.nl (kijk hier regelmatig)
– Facebook: www.facebook.com/FerryMonsterEsport
– Instagram: www.instagram.com/ferrymonsteresports
– Discord.
– iRacing league berichten.


3. Deelnemen
Inschrijven voor een kampioenschap kan vanaf het moment dat dit op onze website en social media kanalen staat vermeld. Bij de inschrijving moet ook het gewenste startnummer en iRacing ID worden ingevuld. Boven het inschrijf formulier staan de reeds bezette startnummers.

Na inschrijving ontvangt de betreffende deelnemer een bevestiging per email met alle info om zijn inschrijving te voltooien.

Inschrijven gedurende een lopend kampioenschap is mogelijk tot aan het moment dat er nog minimaal 2 raceavonden gereden moet worden. Hierna sluit de inschrijving voor het betreffende kampioenschap.

Deelnemers welke voorafgaand hebben deelgenomen aan een nieuw seizoen of kampioenschap worden uitgenodigd door de organisatie. Voor hen geldt er een voorinschrijving van 3 dagen alvorens de inschrijving geopend wordt op onze website.

Deelnemers die gebruik maken van de voorinschrijving behouden het gewenste startnummer en kunnen na uitnodiging d.m.v. een e-mail bericht aangeven of zij wel of niet willen deelnemen aan het nieuwe kampioenschap of seizoen. Na 3 dagen vervalt de voorinschrijving en geldt de normale inschrijfprocedure op onze website.

Besluit een deelnemer na uitnodiging niet mee te willen doen dan vervalt het gewenste startnummer en toegang tot de league gedurende het kampioenschap.

4. Afmelden
Van deelnemers die zich inschrijven voor een kampioenschap wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk komen opdagen. Is een deelnemer verhinderd, dan dient hij zich uiterlijk 24 uur voor de start van het evenement af te melden via het contact formulier op onze website. Na afmelding kun je je plek niet meer zelf opeisen. Afmeldingen via Discord, Whatsapp of iRacing worden niet als verzonden beschouwden.

Deelnemers die zich door overmacht niet op tijd kunnen afmelden dienen dit uiterlijk 48 uur na de start van het evenement te melden bij de organisatie met uitleg via het contact formulier op onze website. Ook hier geldt dat afmeldingen via Discord, Whatsapp of iRacing niet als verzonden worden beschouwden.

Deelnemers die afwezig zijn zonder tijdige afmelding mogen de eerst volgende race niet deelnemen aan de kwalificatie en starten achteraan de grid. Bij een 2e keer zal de deelnemer uit de pits moeten starten. Bij een 3e keer zal de deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname en worden verwijderd uit de league gedurende het kampioenschap.

Indien een deelnemer zich voor het resterende kampioenschap wil afmelden dan dient hiervoor het contact formulier op onze website gebruikt te worden. Uitgeschreven deelnemers kunnen zich niet opnieuw inschrijven voor het lopende seizoen in het betreffende kampioenschap.


5. Puntentelling
Voor ieder kampioenschap wordt de onderstaande puntentelling gebruikt.
om in aanmerking te komen voor punten moet de deelnemer:
– 75% van het aantal ronden te t.o.v. de winnaar te hebben afgelegd.
– Rijdend over de finish te zijn gekomen.

P1 25
P2 24
P3 23
P4 22
P5 21
P6 20
P7 19
P8 18
P9 17
P10 16
P11 15
P12 14
P13 13
P14 12
P15 11
P16 10
P17 9
P18 8
P19 7
P20 6
P21 5
P22 4
P23 3
P24 2
P25 1

Indien aan het einde van het kampioenschap er een gelijk aantal punten zijn behaald tussen 2 deelnemers zal er gekeken worden naar de onderlinge resultaten in volgorde van:
– Het aantal overwinningen
– Het aantal 2e plaatsen
– Het aantal 3e plaatsen, etc, etc.

In het geval van een nieuwe gelijkstand is het criterium voor het breken van de gelijkstand het vergelijken van de snelste racerondetijd in alle races tussen beide deelnemers.
De betreffende deelnemer met meest snelste rondetijden komt dan tussen beide naar voren als winnaar.

6. Schrapresultaten
In ieder kampioenschap welke georganiseerd wordt door de FME Race Series, wordt er gebruik gemaakt van schrapresultaten. Voor een kampioenschap van 6 races zijn er 2 schrapresultaten en tellen de beste 4 resultaten voor het eind resultaat. Voor een kampioenschap van 8 races: 3 schrapresultaten en tellen de beste 5 races voor het eindresultaat.


7. Gedrag op de baan
Tijdens alle kampioenschappen en sessies die georganiseerd worden door de FME Racing Series wordt er gebruik gemaakt van de iRacing Sporting Code. Echter willen wij de volgende punten nog extra benadrukken.

7.1 Algemeen
Er wordt verwacht van alle deelnemers binnen het kampioenschap dat zij op een eerlijke manier racen, respectvol met elkaar omgaan en zich niet schuldig maken aan acties welke Ferry Monster Esports en de FME Race Series in diskrediet kan brengen.

7.2 Opzettelijk rammen
Hierin hanteren wij een zero-tolorance beleid, een rijder die zich hieraan schuldig maakt wordt per direct verwijderd uit de league en is het niet meer mogelijk deel te nemen aan toekomstige evenementen van de FME Race Series.

7.3 Pre-race warm up/ formatie ronde
Vermijd onnodige crashes, aangezien dit problemen kan veroorzaken met de kalibratie van apparatuur, computer crashes enz. Tevens ziet dit er ook onprofessioneel uit op de video’s die uitgebracht worden door de organisatie.

Overmatig weaven/slingeren om de banden op te warmen is niet toegestaan. Het kan potentiële incidenten opleveren voor andere deelnemers en het levert minimaal voordeel op in iRacing.

7.4 Inhalen
Het is de verantwoordelijkheid van zowel de inhalende rijder als de rijder die wordt ingehaald om voldoende ruimte te laten voor een veilige inhaal actie. Echter wordt verwacht dat de rijder van de langzamere auto een consistente en voorspelbare lijn houdt.

7.5 iRacing Tekst chat en voice chat
Tijdens de kwalificatie en race sessie is het niet toegestaan de tekst/voice chat functie te gebruiken van iRacing, dit kan bij andere deelnemers als storend worden ervaren en/of verwarring brengen.
Tijdens de kwalificatie en race sessie mag er gebruikt gemaakt worden van Discord, zie punt 8.

Discord
Als voicechat maken wij gebruik van het communicatie middel Discord.
Bij het ontvangen van de bevestigingsmail van inschrijving is een link bijgevoegd om deel te nemen aan onze Discord server.

Tijdens alle sessies mag hiervan gebruik gemaakt worden, hiervoor zijn 2 kanalen.
Het algemene kanaal: hier kan men gezellig meepraten met andere deelnemers die het niet storend vinden.
Het race kanaal: Hier kan men gebruik van maken als men het algemene kanaal te druk vindt.

8.1 Taalgebruik/Gedrag
Grof taalgebruik, boeren, schreeuwen, en ander ongepast gedrag is vanzelfsprekend niet wenselijk,  en kan als zeer storend worden ervaren bij andere deelnemers, houd hier dus rekening mee!.

Bewaar discussies of meningsverschillen welke voortvloeien uit een niet wenselijke race actie tot na de race! Praat dit met elkaar na de race uit in een apart kanaal en niet tijdens de race. Andere deelnemers kunnen hier hinder van ondervinden.


9. Crewchief
Graag willen wij alle deelnemers ten zeerste aanraden om tijdens race sessies een spotter plug-in te gebruiken b.v. Crewchief. Deze spotter plug-in laat je weten of iemand naast je zit, een snellere auto achter je zit, en nog veel meer handige info welke kans op een onnodig incident sterk verkleind.

Uiteraard kan men ook de spotter functie aanzetten in iRacing, echter bij Crewchief geven wij de voorkeur aan. Deze software is gratis te downloaden via onderstaande link:

http://thecrewchief.org

Hieronder nog een handige video hoe men Crewchief kan instellen.